Aktiviti Amsat dari Kelab AROL 29Mei ini.

QST! QST! QST!
Untuk Makluman pada semua Stesen Amsat-My dan Amsat-SEA.

Kelab Radio Amatur Melayu Jln Kelang Lama atau AROL
Menjemput Stesen Amsat sama2 memburu Special Call di AMSAT seperti berikut.
Tarikh : 29 Mei 2018
Masa : 1700-2359MST/0900-1559UTC(Mengikut Lintasan Satelit pada hari dan waktu tersebut)
Satelit : SO-50, AO-85, IO-85,AO-91,AO-92
Isyarat Panggilan : 9M4COK

Aktiviti Amsat dengan Special Call kelab diadakan bagi Aktifnya Kelab AROL di Amsat dan Hari Wesak pada Hari Tersebut.
Stesen yang berjaya akan diberikan dengan Qsl kad dan rantai kunci AROL melalui Pos.

Semoga semua dapat memeriahkan aktiviti Amsat tersebut. Sekian.

Yang menjalankan tugas.
Ashrie 9W2VRD
Siaraya SIG Amsat-My Marts.


QST! QST! QST!
To all Satellite hunters at AMSAT-MY and AMSAT-SEA

Malay Amateur Radio Club Jln Kelang Lama or AROL
Invites Special Call Hunting at detail as follows:
Date: May 29, 2018
Time: 1700-2359MST / 0900-1559UTC (Based on Satellite Tracks at that date and time)
Satellite: SO-50, AO-85, IO-86, AO-91, AO-92
Callsign: 9M4COK

AMSAT activity with a special Call club mark that the AROL Club’s activation at AMSAT and celebration of the Wesak Day.
Success contact stations will be presented with QSL card with AROL Key chain by post.

Hopefully everyone can participates and enliven AMSAT activity.

de Ashrie 9W2VRD
SIG AMSAT-MY MARTS Publicity Bureu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *